Zbor krajanov KS Sinja Gorica

Včerajšnjega zbora krajanov se je udeležilo zelo veliko ljudi. Svetniki KS Sinja Gorica se bodo potrudili za uresničitev in pomoč pri izvedbi vsega predlaganega. Hvala vsem gostom za udeležbo ter tudi za predloge in pripombe!

Zbor krajanov KS Sinja Gorica