Obvestilo Komunalnega podjetja Vrhnika

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. sporoča, da je 17. januarja 2019 v dopoldanskem času na sedežu njihovega podjetja prišlo do izlitja manjše količine barve za pleskanje zidnih površin v kanalizacijo. Kot pravijo gre za nenevaren odpadek, ki ne ogroža zdravja ljudi ali drugih živih bitij. Sanacija je že zaključena, iztekla snov je po predpisanem postopku zajeta in predana ustreznemu prevzemniku.