Krajevna skupnost

V Sinji Gorici deluje svet krajevne skupnosti. Predsednik sveta je Branko Petek. Ostali svetniki so Damjan Gutnik, Suzana Drašler, Teja Per, Anže Zadravec, Gorazd Petrovčič in Romana Ovca. Krajevno skupnost zastopajo v mandatu 2014 – 2018.

Več o svetu krajevne skupnosti Sinja Gorica sledi v kratkem …