O kraju

Sinja Gorica je kraj v občini Vrhnika, ki se funkcijsko deli na dve enoti: Sinja Gorica in Sinja Gorica – Sap. Kraj ima v letu 2015 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 558 prebivalcev. Po popisu prebivalstva iz leta 2002 je imela Sinja Gorica 479 prebivalcev, torej lahko sklepamo, da število prebivalstva v Sinji Gorici raste. V središču Sinje Gorice se nahaja podružnična cerkev, ki je edina v Sloveniji, ki je posvečena sv. Jobu. Večji del kraja je vključen v okoljevarstveno območje Natura 2000 pod zaščito Evropske unije.

Skozi Sinjo Gorico vozi tudi avtobus in sicer gre za medkrajevni potniški promet – linija 47, ki vozi na relaciji Vrhnika – Ljubljana – Vrhnika. Imena postajališč v kraju sta Sinja Gorica – Avtomontaža in Sinja Gorica – Sap.

V kraju deluje svet krajevne skupnosti, prostovoljno gasilsko društvo in športno društvo ter mnogo podjetij, rangiranih predvsem v sekundarne in terciarne dejavnosti.