Podjetja

V Sinji Gorici deluje mnogo podjetij, ranigiranih predvsem v sekundarne in terciarne dejavnosti.

Več o podjetjih v Sinji Gorici sledi v kratkem …