Šport

V Sinji Gorici deluje športno društvo Sinja Gorica.

Več o ŠD Sinja Gorica sledi v kratkem …